Cursus Tilvaardigheden en Transfertechnieken

De meest relevante vraag bij het uitvoeren van til-en transfertechnieken is de vraag of werknemers hierdoor worden overbelast. Dit is afhankelijk van de risico's van de werkzaamheden als ook van het eigen (werk)gedrag.

Voorafgaand aan deze cursus dient dan ook altijd een zogenaamde "quick-scan", een risico-inventarisatie van de werkzaamheden en omgevingsvariabelen, te worden uitgevoerd.
Wij berekenen aan de hand van vragenlijsten, werkobservatie, vaste richtlijnen en grenswaarden, het risicoprofiel van de uitgevoerde werkzaamheden. Aansluitend wordt in de daaropvolgende cursus dit profiel verder uitgewerkt.

Kernbegrippen hierbij zijn:

  • tillen en dragen
  • duwen en trekken 
  • statische houdingen 
  • repeterende handelingen

Fysiofirst zoekt naar oplossingen in enerzijds bedrijfsorganisatorische maatregelen, en anderzijds in individuele maatregelen van de werknemer/cursist. Daarnaast trainen wij de cursist in het toepassen van minder belastende werktechnieken.

Cursusdoel: het op een gezonde wijze omgaan met fysiek belastende werkzaamheden
Cursusvorm: individueel en groepsgericht, voor min. 15 personen
Cursusduur: twee, niet aangesloten dagen. Verhouding theoretisch en praktisch deel 30-70%.

Informatie aanvragen? Of vrijblijvend een afspraak maken?
Neem telefonisch contact op met Fysiofirst: 023-5658169 of vul het formulier in, dan nemen wij contact met u op.


110

Vestigingen door heel Nederland


1650

Gecertificeerde professionals


40

Tevreden klanten jaarlijks


35000

Minder verzuimuren

Fysiofirst

FysioFirst
Raadhuisplein 302
2132 TZ, Hoofddorp
Tel: 088-6600751
Fax: 084-7170882

Over FysioFirst

Behalve preventie, snelle behandeling en kostenbesparing, onderscheiden wij ons op het gebied van kwaliteit en deskundigheid. Niet voor niets is het Fysiofirst Verzuimplan als ‘Best Practice’ vermeld op de MKB Arbo-site.

Waarom kiezen voor Fysiofirst?